Algemene werkwijze

Patiëntendossier

In Apotheek Vredenburchweg houden wij een patiëntendossier bij. Hierin worden uw medicatie en afspraken die we met u en uw arts maken, vastgelegd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aan ons doorgeven.

We vinden het belangrijk dat geneesmiddelen zo goed mogelijk bij u werken. Daarom houden we in de computer bij welke geneesmiddelen u krijgt. Wanneer blijkt dat u combinaties gebruikt die niet goed samen gaan, overleggen we met u en/of de arts. U dient zich te realiseren dat als u ergens anders uw medicijnen haalt, uw patiëntendossier niet compleet is en wij u niet meer optimaal kunnen begeleiden. Ook als u medicijnen gebruikt die zonder recept worden verstrekt, is het belangrijk ons hiervan op de hoogte te stellen. Deze middelen kunnen de werking van de voorgeschreven medicijnen beïnvloeden. Om er zeker van te zijn dat deze middelen samen gebruikt kunnen worden met uw andere medicijnen is het verstandig om deze in de apotheek aan te schaffen. Wij controleren dit dan direct en voegen dit toe aan uw dossier.

 

Geneesmiddelbewaking

Een belangrijk onderdeel in de apotheek is de geneesmiddelbewaking. Elke keer als een recept ingevoerd wordt in ons systeem, wordt er gecontroleerd of het geneesmiddel voor u geschikt is en of het samen met uw andere geneesmiddelen gegeven kan worden.

Voor de apotheek is het hiervoor van belang dat u de volgende zaken doorgeeft:

  • Overgevoeligheid en allergie
  • Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding
  • (Chronische) aandoeningen
  • Medicijnen die u gebruikt, die zonder recept verkrijgbaar zijn

 

Eerste uitgifte

Medicijnen die u voor de eerste keer krijgt, krijgt u voor maximaal twee weken mee. Mocht het middel niet voldoende werken of ongewenste bijwerkingen geven, dan hoeft u niet teveel medicijnen weg te gooien. Zo draagt u samen met de apotheek een steentje bij aan kosten besparing en het werken aan een beter milieu.

 

Ander merk

Medicijnen in een ander jasje

De werking van een medicijn wordt bepaald door de werkzame stof die erin zit. Vaak zijn er meerdere merken met dezelfde werkzame stof. Deze medicijnen verschillen in prijs, maar niet in kwaliteit. Ook de kans op eventuele bijwerkingen of allergieën verschilt niet per merk. Daarom hebben huisartsen met de minister afgesproken dat zij zoveel mogelijk de naam van de werkzame stof op het recept zetten. Dat stelt de apotheek in staat het goedkoopste middel af te leveren. Zo wordt er op de kosten van de gezondheidszorg bespaard, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Bovendien wordt door de zorgverzekeraars telkens een bepaald merk aangewezen dat uitgeleverd moet worden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Deze keuze is vaak voor een bepaalde tijd. Na deze periode kan het merk weer veranderen, wat er voor kan zorgen dat u een ander merk mee krijgt dan u gewend bent.

 

Oude medicijnen

Breng medicijnen die u niet meer gebruikt terug naar de apotheek. Wij ruimen ze dan milieuvriendelijk op. Verwijder voor uw eigen privacy de etiketten van de doosjes. Gebruikt materiaal, zoals naalden, kunnen we helaas niet meer aannemen. Deze kunt u bij Avalex afgeven.